15 feb. 2012

normas de clase

Unha forma divertida para repasar as normas básicas de convivencia